Client first.

Evidence skutečných majitelů právnických osob

20.11.2018

Novinkou v této oblasti je směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/843, kterou se mění čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz. Tato směrnice ukládá, aby členské státy do 10. ledna 2020 umožnily přístup k informacím o skutečných majitelích jakékoli osobě z široké veřejnosti. Dále by centrální registry členských států měly být propojeny celoevropsky do 10. března 2021.

Díky vnitrostátním předpisům přijatým na základě této směrnice bude umožněno veřejnosti z registru vyčíst určité zapisované údaje o skutečném majiteli. Mezní termín zápisu skutečného majitele pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku je stanoven do 1. ledna 2019. Pro nedodržení této obecné povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence nejsou stanoveny prozatím žádné sankce, avšak v směrnici je nově uvedeno, aby nedodržení podléhalo již účinným, odrazujícím opatřením či sankcím.