Client first.

Evidence skutečných majitelů právnických osob

27.12.2017

Od 1. ledna 2018 bude spuštěna tzv. Evidence skutečných majitelů právnických osob. Jedná se o neveřejnou evidenci, kterou budou vést rejstříkové soudy paralelně k ostatním veřejným rejstříkům (obchodní rejstřík atd.).

Již od 1. ledna 2017 existuje povinnost právnických osob interně vést údaje o svých skutečných majitelích, tj. fyzických osobách skutečně stojících za danou společností, družstvem, nadací, spolkem atd. (viz naši dřívější aktualitu zde: http://www.baroch-sobota.cz/skutecni-majitele-pravnickych-osob). Nově nyní přibude navíc povinnost zapisovat tyto údaje do úřední evidence u rejstříkových soudů. Bližší úprava této evidence bude obsažena v nových §§ 118b až 118j zákona č. 304/2013 Sb.

Tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. Žádný zákon nicméně v současné době nestanoví sankce za nesplnění této povinnosti. K zápisu bude sloužit formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky a který má být nejpozději od 1. ledna 2018 k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (ke dni zveřejnění této aktuality zatím nebyl).

Zápis skutečného majitele (či změna zápisu) nepodléhá do 1. 1. 2019 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč.