Client first.

Energetické štítky - nová povinnost vlastníků nemovitostí

31.01.2013

Dne 01.01.2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která zavedla povinnost pro vlastníky některých nemovitostí obstarat průkaz energetické náročnosti budovy, tzv. energetický štítek.

Průkaz musí být vypracován při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy a přiložen k žádosti o stavební povolení. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek má povinnost opatřit průkaz při prodeji budovy, její ucelené části nebo při jejím pronájmu. Ukazatele z průkazu musí být uvedeny v inzerátu nabízející prodej či pronájem budovy. Kupujícímu či nájemci je vlastník povinen předložit průkaz před podpisem kupní/nájemní smlouvy a spolu s podpisem těchto smluv je vlastník povinen jej předat. V budoucnu se má povinnost vyhotovovat průkaz vztahovat na veškeré vlastníky budov včetně vlastníků bytových jednotek a rodinných domů a to bez ohledu na to, zda s nemovitostí budou disponovat. Pokuta za nedodržení uvedené povinnosti se pohybuje v rozmezí 100.000,- až 5.000.000,- Kč dle správního deliktu.