Client first.

Elektronická evidence tržeb se blíží

13.09.2016

V dubnu tohoto roku vyšel ve sbírce zákonů zcela nový zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Tento zákon zavádí povinnost podnikatelů (právnických i fyzických osob), kteří přijímají platby v hotovosti, aby tyto platby elektronicky (datovou zprávou) oznamovali ministerstvu financí.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. prosince 2016, avšak nebude se hned od počátku vztahovat na všechny podnikatele (viz § 37 zákona). Nejprve bude platit pouze pro poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb. Od 1.3.2017 bude pak už platit také pro všechny obchodníky se zbožím(velkoobchod i maloobchod). Teprve od 1.3.2018 se pak účinnost zákona rozšíří i na většinu ostatních podnikatelských odvětví.

Elektronická evidence tržeb se tedy v tomto roce dotkne pouze hotelů, hospod, restaurací apod. V příštím roce (2017) se pak rozšíří na všechny prodejce zboží (od prodejců automobilů přes samoobsluhy až např. po prodejce elektroniky či oblečení). Až za dva roky (2018) pak evidence tržeb postihne také služby, výrobu, řemesla atd.