Client first.

Dohoda o příslušnosti soudu mezi podnikateli

28.12.2016

V souladu s občanským soudním řádem se mohou podnikatelé v právním vztahu vyplývajícím z podnikatelské činnosti písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, tj. mohou uzavřít tzv. dohodu o prorogaci. Výjimku tvoří pouze situace, kdy zákon stanoví příslušnost výlučnou.

Nejvyšší soud České republiky se v nedávné době zabýval otázkou, zda podnikatelé ve vztahu vyplývajícím z jejich podnikatelské činnosti mohou uzavřít dohodu o prorogaci i odkazem na obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky přitom byly umístěny na webových stránkách, které byly označeny ve smlouvě uzavřené v písemné formě.

Dle názoru Nejvyššího soudu lze dohodu o prorogaci uzavřít i výše uvedeným způsobem. Podmínkou však je, že obchodní podmínky jsou stranám známé nebo jsou k návrhu přiložené. Je přitom na žalobci, který se dohody o prorogaci dovolává, aby prokázal obsah obchodních podmínek umístěných na webových stránkách k datu uzavření smlouvy.