Client first.

Dodatečná změna určení platby

26.04.2016

Nejvyšší soud se nedávno zabýval otázkou, zda je možné, aby dlužník změnil určení platby poté, co již plnil věřiteli na jinou fakturu.

V uvedeném případě šlo konkrétně o situaci, kdy žalovaná dlužila žalobkyni z titulu několika faktur. Část z nich uhradila, ale ne všechny. Poté, co uhradila část faktur a v platbě uvedla čísla těchto faktur jako variabilní symbol, žalovaná uvedla, že se při psaní variabilního symbolu v jednom případě spletla, a svůj omyl chtěla dodatečně napravit dopisem věřiteli. V dopise uvedla, že platbou ve skutečnosti chtěla uhradit jinou konkrétní fakturu.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že takováto dodatečná změna určení platby dlužníkem není možná. V okamžiku, kdy platba došla věřiteli, totiž zanikl příslušný dluh a na tom nemůže dodatečný projev vůle dlužníka už nic měnit.

Soud rozhodoval v tomto případě ještě dle starého obchodního zákoníku, avšak jeho závěry jsou zcela použitelné i pro novou právní úpravu v § 1933 nového občanského zákoníku.