Client first.

Dlužná mzda a zdanění úroků z prodlení

21.08.2013

Dojde-li ke zpoždění výplaty mzdy, má zaměstnanec nárok na úroky z prodlení. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR (rozhodnutí 20 Cdo 2006/2011, ze dne 24.04.2013), tyto úroky představují další příjem, který zaměstnanec dostává v souvislosti s výkonem závislé činnosti. Z tohoto důvodu je nutné tyto úroky zdanit, shodně jako jinou mzdu zaměstnance, a odvést pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Na tuto skutečnost tak musí zaměstnavatel pamatovat nejčastěji například v situaci, kdy vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy na základě soudního rozhodnutí.