Client first.

Dětská skupina – od 1. září 2014 možný typ další služby péče o předškolní děti

08.04.2014

Dne 26.3.2014 proběhlo v Poslanecké sněmovně ČR první čtení vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 82/0 (dále jen „zákon o dětské skupině“). Návrh zákona je reakcí na stále častější požadavky rodičů na zvýšení kvality a dostupnosti předškolní péče.

Zákon o dětské skupině zavádí nový typ služby spočívající v hlídání a péči o děti předškolního věku.Cílem zákona je udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupný návrat do práce, zvýšení místní i cenové dostupnosti služeb péče o děti předškolního věku a stanovení podmínek pro výkon poskytovatele těchto služeb.

Návrh zákona umožňuje rodičům umisťovat do dětských skupin děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Dále zákon rozšiřuje okruh poskytovatelů této služby, a to i o zaměstnavatele. Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou zajistit pro své zaměstnance tuto službu, budou moci daňově uznat náklady na její zajištění.

Dojde-li ke schválení zákona o dětské skupině dle časového plánu, nabude účinnosti dne 1. září 2014.