Client first.

Délka doby splatnosti dle novely obchodního zákoníku

09.07.2013

Dne 01.07.2013 vstoupila v účinnost novela obchodního zákoníku (novela č. 179/2013 Sb.), která upravuje splatnost cen za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb mezi podnikateli. Nově platí, že smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů pouze výjimečně, pokud to není hrubě nespravedlivé vůči věřiteli.

V případě, že doba splatnosti není sjednána, je dlužník povinen zaplatit cenu za dodávku zboží nebo poskytnutí služeb do 30 dnů ode dne doručení faktury. Tato splatnost v délce 30 dní platí i v případě, že není možné určit den doručení faktury nebo je-li faktura doručena před doručením zboží nebo poskytnutím služby; v takovém případě běží lhůta 30 dní ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby. Lhůta 30 dní platí i pro případ, kdy zákon nebo smlouva stanoví převzetí nebo prohlídku zboží nebo služeb a jestliže dlužník obdrží fakturu dříve nebo v den, kdy probíhá přejímka nebo prohlídka. V takovém případě lze sjednat dobu převzetí nebo prohlídka delší než 30 dnů, pouze pokud to není hrubě nespravedlivé vůči věřiteli.