Client first.

Dělení pozemků

16.01.2018

Od 1. ledna 2018 přibývají nové způsoby dělení pozemků. Je to důsledek novely katastrálního zákona provedené v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona.

Hlavní novinkou je, že nově je možné zavkladovat rozdělení pozemků dle geometrického plánu bez změny jejich vlastníka, tzn. již jen na základě sdělení stavebního úřadu, že s dělením pozemků souhlasí. Dosud bylo pro rozdělení pozemku potřeba, aby současně došlo ke změně právních vztahů (vlastnického práva, zástavního práva apod.). Změna hranic pozemků se tak v katastru nemovitostí promítla až při vkladu vlastnického práva nového vlastníka k oddělovanému pozemku, při výmazu zástavního práva ohledně části pozemku apod., přičemž zmíněné sdělení stavebního úřadu bylo sice povinnou přílohou návrhu na vklad, nemohlo však samo o sobě obstát jako vkladová listina. Nově již bude samo o sobě stačit.

Nově tedy bude mnohem snazší, aby si vlastník rozparceloval svůj pozemek předem a posléze dále nakládal již s rozdělenými pozemky.