Client first.

Daňová informační schránka

25.11.2014

Na základě novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, která nabyla účinnosti dne 01.01.2014, byla všem držitelům datových schránek ze zákona zřízena tzv. daňová informační schránka.

Daňová informační schránka je internetová aplikace, která daňovým subjektům umožňuje přístup k informacím daňového charakteru, které se týkají jednotlivých daňových subjektů. Daňový subjekt tak jednoduše může najít např. informace o svých daňových povinnostech (a to jak za aktuální rok, tak za roky předešlé), podrobnosti o svých daňových registracích či přehled úkonů, které by měl vůči správci daně učinit.

Užívání daňových informačních schránek je zcela zdarma. Nemá-li daňový subjekt datovou schránku zřízenu a chtěl by využívat služeb daňové informační schránky, je možno se obrátit na správce daně s žádostí o její zřízení.

Daňová informační schránka je dostupná na adrese: www.daneelektronicky.cz.