Client first.

COVID-19 urychlil legislativní změny dopadající na on-line platformy typu Aribnb v České republice

30.04.2020

Pro on-line platformy typu Airbnb byla zavedena nová povinnost – informovat živnostenský úřad na jeho výzvu o počtu uzavřených smluv v cestovním ruchu, o celkové ceně za služby cestovních ruchu a adrese místa, na které jsou tyto služby poskytovány, a identifikovat pronajímatele, který služby on-line platformy využívá.

Takto získané údaje je dovoleno poskytnout i dalším orgánům veřejné správy, jako je krajská hygienická stanice, aby bylo například možné sledovat turisty (hosty), většinou cizince, v případě podezření z šíření infekčního onemocnění.

Tímto způsobem klienti zprostředkovatele, kteří pronajímají prostřednictvím on-line platforem, ztrácí svou anonymitu, a navíc to pro ně může generovat další „vedlejší účinky“ (zejména povinnosti týkající se živnostenského oprávnění, ubytovacích služeb nebo evidence cizinců).

Tato zákonná změna byla schválena ve stavu legislativní nouze na základě návrhu vlády, která k jeho předložení využila vyhlášeného nouzového stavu.