Client first.

Chystané změny institutu oddlužení podle plánované novely insolvenčního zákona

10.09.2013

Poslanecká sněmovna schválila v srpnu 2013 novelu insolvenčního zákona, která mimo jiné mění podobu oddlužení. Podle platné právní úpravy může o oddlužení požádat pouze fyzická osoba, která není podnikatelem. Nově by o oddlužení mohla žádat i fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění za předpokladu, že její dluhy nejsou z podnikání.

Další novinkou má být zavedení institutu společného oddlužení manželů, kdy návrh na povolení oddlužení budou manželé povinni podat společně a po dobu oddlužení se budou považovat za jednoho dlužníka. Tato novela ještě musí projít Senátem a po podpisu prezidenta republiky by měla nabýt účinnosti 1. 1. 2014.