Client first.

Chráněný účet

28.12.2021

V polovině tohoto roku nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která zavádí tzv. chráněný účet. Jedná se o speciální bankovní účet, který nebude postižitelný exekucí nebo soudním výkonem rozhodnutí.

Povinnost peněžního ústavu zřídit chráněný účet se vztahuje k takovému účtu, na který je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu povinného, jenž je fyzickou osobou.

Peněžní ústav je povinen na žádost povinného tento účet zřídit a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Za zřízení a vedení chráněného účtu nemá peněžní ústav právo na úplatu. Povinný může mít pouze jeden chráněný účet.

Je vymezen okruh pohledávek povinného (tzv. chráněné příjmy), které mohou být převáděny na chráněný účet. Jsou to jak pohledávky, které nepodléhají výkonu rozhodnutí zčásti (např. mzda, pohledávky z podnikatelské činnosti, autorské odměny), tak i pohledávky, které nepodléhají výkonu rozhodnutí zcela (např. výživné na dítě, daňový bonus, dávky pomoci v hmotné nouzi).

Peněžní prostředky z chráněného příjmu zaslané dlužníkem povinného, dlužníkem dítěte, plátcem mzdy nebo jiného příjmu, připisuje peněžní ústav na chráněný účet. Plátci těchto příjmů jsou povinni vystavit na písemnou žádost soudu (exekutorovi) nebo povinnému potvrzení o čísle účtu, z nějž jsou pohledávky, mzda nebo jiné příjmy vypláceny. Plátci, kteří tímto způsobem vystavili potvrzení, jsou označováni jako tzv. dlužníci z chráněného příjmu. Z toho vyplývá, že na chráněný účet bude banka připisovat pouze platby z předem označených zdrojů, proto bude nutné bance určit konkrétní účty, z nichž budou chráněné příjmy odesílány, aby byla schopna identifikovat chráněné příjmy.

V dosavadní právní úpravě chyběl ucelený institut, který by umožňoval shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí. Existence úpravy chráněného účtu by měla zabránit neoprávněným exekucím na účty povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a v neposlední řadě i podporovat povinného k ekonomické aktivitě.

V polovině tohoto roku nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, která zavádí tzv. chráněný účet. Jedná se o speciální bankovní účet, který nebude postižitelný exekucí nebo soudním výkonem rozhodnutí.

Povinnost peněžního ústavu zřídit chráněný účet se vztahuje k takovému účtu, na který je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) přikázáním pohledávky z účtu povinného, jenž je fyzickou osobou.

Peněžní ústav je povinen na žádost povinného tento účet zřídit a označit jedinečným způsobem tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Za zřízení a vedení chráněného účtu nemá peněžní ústav právo na úplatu. Povinný může mít pouze jeden chráněný účet.

Je vymezen okruh pohledávek povinného (tzv. chráněné příjmy), které mohou být převáděny na chráněný účet. Jsou to jak pohledávky, které nepodléhají výkonu rozhodnutí zčásti (např. mzda, pohledávky z podnikatelské činnosti, autorské odměny), tak i pohledávky, které nepodléhají výkonu rozhodnutí zcela (např. výživné na dítě, daňový bonus, dávky pomoci v hmotné nouzi).

Peněžní prostředky z chráněného příjmu zaslané dlužníkem povinného, dlužníkem dítěte, plátcem mzdy nebo jiného příjmu, připisuje peněžní ústav na chráněný účet. Plátci těchto příjmů jsou povinni vystavit na písemnou žádost soudu (exekutorovi) nebo povinnému potvrzení o čísle účtu, z nějž jsou pohledávky, mzda nebo jiné příjmy vypláceny. Plátci, kteří tímto způsobem vystavili potvrzení, jsou označováni jako tzv. dlužníci z chráněného příjmu. Z toho vyplývá, že na chráněný účet bude banka připisovat pouze platby z předem označených zdrojů, proto bude nutné bance určit konkrétní účty, z nichž budou chráněné příjmy odesílány, aby byla schopna identifikovat chráněné příjmy.

V dosavadní právní úpravě chyběl ucelený institut, který by umožňoval shromažďování prostředků povinného z pohledávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí. Existence úpravy chráněného účtu by měla zabránit neoprávněným exekucím na účty povinných, podpořit bezhotovostní transparentní bankovní styk a v neposlední řadě i podporovat povinného k ekonomické aktivitě.